Sky er sky

En av de største trendene innenfor IT er skybaserte løsninger. Stadig flere IT-løsninger flyttes fra et klassisk datasenter til skylevering.

Alle må være i skyen – trenden har også nådd energibransjen.

Men hva betyr det egentlig – å være i skyen?

Det er vesentlige forskjeller på måter å ha tilstedeværelse i skyen. Grovt sett kan nettskyer kategoriseres i tre varianter: infrastrukturløsninger, plattformløsninger, og programvareløsninger. For å forklare de forskjellige variantene brukes ofte pizza som analogi.

Hvis man har et eget datarom eller driftssenter der man drifter alle maskiner selv, kan dette sammenlignes med hjemmebakt pizza. Du må kjøpe ingrediensene og lage alt selv.

Så er det noe som heter Infrastructure as a Service, IaaS. Dette er en modell der man leier et driftsmiljø i en sky, men må selv stå for drift og vedlikehold av datamaskinene man leier. Systemene man kjører i en slik modell er de samme som man ville gjort i et eget driftssenter, men man slipper å ha et eget lokalt, serverrom. Det kan sammenlignes med å kjøpe ferdig pizzabunn og lage resten hjemme.

Kontor22

Neste nivå er Platform as a Service – PaaS. Her kjøper man tjenester som f.eks. en database, som skyleverandøren selv er ansvarlig for å drifte. Dvs. at man kan benytte seg av tjenester uten selv å måtte stå for drift og vedlikehold. Microsoft er blant de som har kommet veldig langt i denne modellen og kan tilby alt fra lagring til rammeverk for maskinlære, som en tjeneste. Dette kan sammenlignes med å bestille ferdig pizza hjem.

Det siste nivået er Software as a Service eller SaaS som det ofte kalles. Her trenger man ikke tenke på noe, men bare konsumere en tjeneste levert av en leverandør. Dropbox er et eksempel på en forholdvis enkel SaaS. Dette kan sammenlignes med å gå ut og spise på en pizzarestaurant.

Gamle systemer i skyen?

eSmart Systems benytter seg PaaS som basis for å utvikle våre systemer som vi så leverer som en SaaS. Da lar vi Microsoft garantere for tilgjengeligheten på tjenestene vi benytter og vi slipper bruke tid på å drifte og vedlikeholde databaser, maskinlære-cluster osv. Dette er Microsoft mye bedre på enn oss. Samtidig gir det oss en voldsom utviklingshastighet, for tjenestene er der allerede. Vi legger på vår enestående forretningslogikk på tjenester som leveres av verdens beste driftspartner, og kan utnytte alle moderne teknologier som big data og analyseløsninger, designet for den Internet of Things verdenen vi beveger oss inn i.

Dette står i stor forskjell til mange av våre konkurrenter som også med rette kan si de er “i skyen”. I virkeligheten har de flyttet driften av eksisterende, gamle systemer til skyen. Systemene og løsningene blir ikke moderne av den grunn – det er fortsatt de samme, gamle løsningene. Det er en veldig viktig distinksjon. Selv om du kjøper en skybasert løsning, trenger ikke det bety at den er moderne.

Joseph Sirosh, Corporate Vice President for Information Management og Machine Learning i Microsoft, avslutter sin Keynote Speech på  Build 2015 med følgende sitat:

– Skyløsninger gjør hardware til software. Det gjør software til tjenester og det gjør data til intelligens.

Sky er sky. Bare eSmart Systems leverer systemer som fullt ut utnytter kraften i skyen.

Skrevet av:
Erik Åsberg
Erik Åsborg01
Utviklingssjef, eSmart Systems 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *