Webinar sammen med Microsoft

Fredag 9.januar holdt eSmart Systems og Microsoft et webinar om Big Data-løsninger og skyteknologi.

Big Data blir gjerne omtalt som et buzzword, men faktum er at mange bransjer og virksomheter vil bli påvirket av de teknologiske endringene som kommer. Energibransjen er blant dem. I fremtiden vil vi hente data fra mange ulike kilder, blant annet smarte strømmålere, sensorer, smarte komponenter i nettet, og eksterne kilder som sosiale nettverk. Utviklingen innen smarte nett skyter fart både i Norge og internasjonalt, og mengden data som må håndteres økes hurtig. De nærmeste årene skal rundt 2,5 millioner strømmålere i Norge byttes ut med smarte målere hvor forbruket blir meldt inn automatisk. I Europa skal 80% av el-målerne i alle EU-land være byttet ut med smarte målere innen 2020. I tillegg er smarte boliger og bygg på full fart inn i energisystemet, der både energiforbruk, lagring og lokal produksjon trenger nye systemer for styring og informasjon.

Big Data benyttes for å kunne ta bedre beslutninger basert på informasjon man har i egne systemer. Stadig flere står overfor en uhåndterlig mengde data som øker i voldsom takt. Overgangen til smarte målere vil gi en rekke fordeler for energi- og nettselskap, men for å dra fordeler av dette er det nødvendig med nye IT-systemer som er i stand til å bearbeide betydelig større datamengder og gjennomføre tilhørende analyser i sann tid.

Det finnes nå systemer som benytter seg av det siste innenfor teknologi for datahåndtering. Med skytjenesten Microsoft Azure som grunnmur har eSmart Systems designet et system som håndterer mengden og variasjonen av data, og oversetter den til innsikt. Ved bruk av skyteknologi har de klart å kombinere ulike lagringsmetodikker for å håndtere store datamengder som både kan være strukturerte og ustrukturerte, sette opp prediksjoner og avanserte maskinlæringsalgoritmer. Big Data-løsninger kombinert med skyteknologi gir brukerne muligheten til å få oversikt over dataene som produseres i nettet. Dette gir en stor merverdi i en bransje som er vant med mange silobaserte systemer som ikke snakker sammen, og ofte har begrensede analyse- og visualiseringsmuligheter.

Big Data – slett ikke et buzzword.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *